Gullbergs rosor är en privat trädgård där nästan alla rosorna är rotäkta. Vi har närmare 500 rosor planterade ute i trädgården, varav 400 olika sorter, som kompletteras med över 3 000 olika växtsorter; perenner, träd, buskar, gräs med mera, omgivna av natursten och kantsten. Trädgården har vuxit fram utifrån behovet av att umgås och känna frihet. Färg och form är drivkraften till att skapa ett uterum där alla kan hitta något att njuta av.

Nyheter