Visningsträdgård

Välkommen till Gullbergs Rosor!

Gullbergs Rosor är ett stor privat rosträdgård på ungefär 3.500 kvm där nästan alla rosorna är rotäkta.
Närmare 300 rosor varav 200 olika sorter finns planterade ute i trädgården men vi bygger ett växthus till ännu mer rotäkta rosor.
Trädgården kompletteras med över 1.000 olika växtsorter; perenner, träd, buskar, gräs mm som är inrutade med natursten och kantsten.
Trädgården har vuxit fram utifrån behovet av att umgås och känna frihet.
Färg och form är drivkraften till att skapa ett uterum som alla får ta del av.

OT1OT2OT4OT3ot5